Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

arczii
6212 d8c2
Shaggy No.2
arczii
6221 a83a
Reposted fromjamiebarta jamiebarta
arczii
6239 f653
Reposted fromnazarena nazarena
arczii
6528 cc60 500
arczii
6756 24eb

November 05 2014

arczii
Może to dobrze robi człowiekowi, jeśli od czasu do czasu upadnie. Byle tylko nie potłukł się na kawałki.
— John Maxwell Coetzee
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashovel shovel
arczii
9420 670e
Reposted fromPunkroc Punkroc viashovel shovel

November 04 2014

arczii
pogadamy o życiu,  pocałujemy się troche i jakoś to będzie
— 20:28
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viashovel shovel

October 26 2014

arczii
0167 3453
"Na początku miłości trze­ba chodzić bar­dzo os­trożnie, do­piero później można się puścić pędem przez po­la pros­to w objęcia ukocha­nego, kiedy ma się pew­ność, że nas nie wyśmieje, jeśli się potkniemy."

Jonathan Carroll "Muzeum psów"
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viashovel shovel

October 23 2014

3777 d267

jimfear138:

mermaid-22:

lameboob:

onlylolgifs:

You’ve Been Pouring Juice Wrong

what the fuck

This is what they should be teaching in school not imaginary numbers

MOTHERFUCKER

Reposted fromxtremefangirling xtremefangirling
3314 4f60
Reposted fromdebauchedqueen debauchedqueen
arczii
5384 1a40 500
Reposted byWallarus Wallarus
arczii
3313 6e12 500
Reposted fromareksz areksz
arczii
4646 34a8
Reposted fromtakeabreath takeabreath
arczii
7736 3d51 500
Reposted byglockWallarus

October 21 2014

arczii
w sumie to dobrze nam razem
— 20.54
Reposted fromawkwardx awkwardx viashovel shovel

October 20 2014

arczii
Play fullscreen
Dla mojej Najcudowniejszej Dziewczyny pod słońcem, w Której pokładam całe swoje szczęście,
dzięki Której poprawnie funkcjonuje, 
dzięki Której moje życie nabiera barw i sensu, 
dzięki Której czuję się kochany,
dzięki Której chce się budzić każdego kolejnego dnia,
Która zawsze mnie wspiera w trudnych sytuacjach,
Może dla świata jesteś nikim ale dla mnie jesteś całym światem,
dziękuję za to, że po prostu jesteś !
Kocham Cię Nikuś !

October 19 2014

arczii
Nie ma cudów, jak się kogoś kocha to jest się wiernym...
— cóż, znów październik.
Reposted frompoppyseed poppyseed
arczii
6386 bb71
Reposted byangmos angmos
arczii
6092 9688
Not today, not ever sex, Beybe.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl